Recenzje

Praca ta będzie stanowić cenny materiał do poznania dziejów Dobieszowic i najbliższych okolic dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców, nauczycieli, młodzieży szkolnej, ale także historyków piszących prace naukowe o pograniczu małopolsko-śląskim. Książka Janusza Hetmańczyka będzie następną z kolei cenną pozycją w zakresie wiedzy regionalnej na terenie województwa śląskiego.
                                                                                                                                                                                                            Dr Zdzisław Jedynak 


(…) opracowanie historii Dobieszowic, zaopatrzone w cały historyczny aparat naukowy, można postawić w jednym rzędzie z pracami stricte naukowymi. Napisana przystępnym językiem historia wsi w sposób bliski ideału wypełnia jedną z wielu luk, jakie istnieją w poznaniu dziejów poszczególnych miejscowości Zagłębia Dąbrowskiego. Dobrze by było, gdyby inni przedstawiciele lokalnych społeczności do dziejów swoich miejscowości podchodzili z równą rzetelnością i pokorą wobec nauki.
                                                                                                                                                              Jarosław Krajniewski, Muzeum Zagłębia w Będzinie


Zawarte w opracowaniu są nie tylko tzw. dzieje polityczne, ale także wiele danych ekonomicznych, nazwisk, dat z historii gospodarczej, czy społecznej. Autor nie wahał się także przed wykorzystaniem wiedzy z zakresu np. toponomastyki, czy nauk pomocniczych historii m. in. heraldyki czy genealogii. Można znaleźć informacje o dziejach kościelnych, ale i wojskowych. Wielu współczesnych mieszkańców „Dobieszowic z przyległościami” znajdzie tam nazwiska i imiona swych przodków. Autor z niezwykłą dokładnością odnotował te dane. To cenne patrząc z punktu widzenia czytelnika, którego przodkowie nie pełnili „wielkich” funkcji urzędowych, kościelnych itp. (…).
 Praca Janusza Hetmańczyka będzie przez wiele lat służyła wielu innym badaczom czy pasjonatom chcącym poznać przeszłość tej części historycznego Księstwa Siewierskiego, a współcześnie województwa śląskiego. Sam autor nie zaprzecza, że monografia ta powstała z jego osobistych pasji i choć sam historykiem nie jest, to monografia przez niego opracowana, dla wiedzy historycznej o tym regionie może mieć spore znaczenie.

                                                                                                                                                                                              Dr Arkadiusz Kuzio - Podrucki
Strona firmowana przez
 
Brynica
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 9 odwiedzający (32 wejścia) tutaj!
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja